Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Có Còn Dễ Dàng?

Xuất khẩu sang Trung Quốc có còn dễ dàng?

Trung Quốc là một trong những thị trường xuất nhập khẩu trọng điểm của Việt Nam và thị trường này tương đối dễ tính hơn so với Âu Mĩ. Tuy nhiên, vào vài năm gần đây, yêu cầu đối với hàng xuất khẩu sang Trung Quốc ngày càng nghiêm ngặt,…