Xuất Khẩu Sang Trung Quốc Có Còn Dễ Dàng?

Xuất khẩu sang Trung Quốc có còn dễ dàng?

Trung Quốc là một trong những thị trường xuất nhập khẩu trọng điểm của Việt Nam và thị trường này tương đối dễ tính hơn so với Âu Mĩ. Tuy nhiên, vào vài năm gần đây, yêu cầu đối với hàng xuất khẩu sang Trung Quốc ngày càng nghiêm ngặt,…

Các Phương Thức Xuất Nhập Khẩu Mà Doanh Nghiệp Cần Nắm Rõ

Các phương thức xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp cần nắm rõ

Xuất nhập khẩu đóng vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đẩy mạnh phát triển thị trường. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về các phương thức xuất nhập khẩu và cách để lựa chọn phương thức phù…

Xuất Nhập Khẩu Mang Lại Giá Trị Gì Cho Doanh Nghiệp ?

Xuất nhập khẩu mang lại giá trị gì cho doanh nghiệp ?

Xuất nhập khẩu là một hoạt động quan trọng. Không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, xuất nhập khẩu còn mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Bổ sung tư liệu sản xuất và vốn cho doanh nghiệp Vốn và tư liệu sản xuất là hai yếu tố…